IMG_6261.JPG
  • RUBYS

Ocean Queen • Resort Collection • 2021


אם הקולקציה הראשונה עסקה בחזרה לבסיס.. הפעם אני חושפת תרתי משמע..


מעבר לחשיפה החיצונית אני חושפת עוד חלק ממני וחלק חשוב ואישי עבורי.


אמא שלי. ההשראה שלי. כחול, ים, חופש, שמחה וצחוק חלק מהמאפיינים שלה שבנקודת המפגש שלה איתי - צבעים חזקים, הדפסים, סדר, וקווים נקיים יצרתי את החיבור.


חזרתי לאלבומים, שאבתי השראה מפריטי הלבוש, מהסגנון, מהחופשות, מהצורות והצבעים שאת כל אלו חיברתי לעולם שלי.


אני מצפה ומקווה שתצליחו לראות את העומק שבכל דגם ודגם ואתן לאומנות שלי לדבר בפני עצמה.


אני מאוד מאוד מאוד מתרגשת, שני ♥️